27-11-2018

Tekst

Det Spirituelle Testamente

 

 ¤

Det spirituelle i livet er ikke uvirkeligt!

Livet ER spirituelt i sin rod.

 ¤

Livets fundament er Ånd.

Det er din åndelighed der udvikler og beriger dig.

Det er livets åndelige dimension der rummer lykke!

 ¤

Vi har ét – kun ét løfte at indfri.

At leve livet i kærlighed til livet.

 ¤

Kærligheden har kun ét fundament.

Du må lære at elske livet og dig selv som en del af livet, før du kan give kærlighed til andre.

Det du elsker bunder i livet og al kærlighed er født af kærlighed til livet.

Når du møder kærligheden er du ikke i tvivl.

Den er stærk – den er flygtig – men har du opdaget den har du en vigtig pejling i dit liv!

 ¤

Man kan ikke både ville drab og livet.

Det er et valg.

Vælger du drabet fravælger du livet.

 ¤

Det er ikke dig der er vigtig.

Det er det liv du lever som dig, der er vigtigt!

 ¤

Alle mennesker har adgang til en kraft der er større end dem selv.

Det kræver at du ser bort fra dig selv – ellers vil du ikke opdage den!

Det er et valg!

 ¤

Det er guddommeligt at berige verden.

Ikke at belaste den.

Tag ikke mere ud af verden end hvad du kan give igen!

 ¤

Grænsen for vor forståelse er dér hvor vi overvejer noget andet end os selv.

 ¤

Døden er den faktor der sætter dit liv i relief.

Du skal altid vælge imellem døden eller livet. Lyset eller mørket. Glæden eller sorgen du påfører andre.

Du har et valg i livet.

 

 ¤

Livets spiritualitet er det der gemmer sig i den store tomhed.

Den vi frygter og forsøger at flygte fra.

Men tomhed er til for at fyldes!

 ¤

Dogmatik uden evne til at rumme forandring er det der dræber vores glæde.

Menneskets indbyggede frygt for livets forandringer, hindrer dem i at se den skabende guddommelighed i livet.

 ¤

Vi er alle fundament for vores eget liv.

Vi er ikke fritaget for ansvar.

Vi har et indre ansvar for at vores fundament ikke skader andre.

 ¤

Erkendelse er sindets vigtigste opgave.

Al erfaring bør føre til ny erkendelse og indsigt.

Principper er blot parkeringsbåse, og der bør gives parkeringsbøder ved langtidsparkering.

 ¤

Den sværeste opgave er at ville livet og acceptere sig selv.

 ¤

Men ingen er mere sig selv end at det er en del af et vi.

¤

Erkendelsens døre bør altid være åbne

 ¤

De sagtmodige der skal arve jorden er dem der overgiver sig til livets fremadskridende forandring og udvikling. Vi kan ikke fastholde tiden, kun følge den.

 ¤

At rumme mangfoldigheden er at rumme muligheder.

 ¤

Når kærligheden banker på forventer den at finde dig til stede.

 ¤

Du kan ikke købe glæden til livet – den ligger ofte gemt i at turde!

 ¤

Vil du se det guddommelige i livet, må du stoppe med at gå baglæns ind i fremtiden.

 ¤

Der er ingen fremtid i at tro på fortiden, men der er kraft i erfaringen til at tackle fremtiden.

 ¤

Menneskets fatteevne vil helst fatte bagudrettet. At fatte fremadrettet og intuitivt er ellers der hvor det guddommelige ofte gemmer sig.

 ¤

Gud er i den indre stilhed du ofte glemmer at lytte til.

 ¤

Grænsen for vor forståelse er dér hvor vi overvejer noget andet udenfor os selv.

 ¤

Bøger der hævder de er skrevet af gud er de falske profeters vidnesbyrd og ofte forsøg på at knægte den frie tankes guddommelighed.

 ¤

I skal passe på dem. De falske profeter. De har forvoldt verdenskrige, død og ødelæggelse.

Pas på dem!

De prædiker frelse og leverer død.

 ¤

Livets gåde er ikke en religion, men et mirakel.

 ¤

Fri os for dogmer og menneskeskabte guder. Det er en hån mod vor evne til selv at mærke efter. Vi har kun én chance: Læg det bag os – og tro om igen!

 ¤

Livet kan godt rumme guddommelighed selv når det er værst.

 ¤

Det er guddommeligt at berige verden. Ikke at belaste den.

 ¤

Gud er i os alle sammen – alt levende og livet!

 ¤

Vi er skabt af det ultimative: Det mindste sammensat til det største!

Vi mennesker er sandsynligvis ikke endemålet, men en station på vejen for at ideen der satte det i gang, kan skabe mere end sig selv.

Det er det vi prøver at forstå!

 ¤

Tro er en tanke i sindet der fejlagtigt opfattes som sandhed af alt for mange mennesker!

 ¤

Livets inderste natur er ånd!

 ¤

Tro uden indlevelse slører din opmærksomhed og din selverkendelse!

 ¤

Vi er skabt af supernovaernes vilde kraft.

Alt i os er et resultat af stjernestøv.

 ¤

Den kollektive dyrkelse af de enkelte, rollemodellerne er blindgyden vi ustandseligt farer vild i. Vi må lære at være alene i livets fællesskab.

 ¤

Det er svært at erkende:

Materien er levende. Og du er en del af materien.

Du er gjort af samme stof som alt andet og du er forbundet med alt omkring dig.

Du er ikke alene – og du skal ikke bekæmpe det du er en del af.

Her findes trygheden uden frygt!

 ¤

Fødsel og død er ikke kun tilblivelse og bortgang. Det er overgange!

Fra en tilstand til en anden.

 ¤

Vi sendes ud i livet som vi oplever det, for at udvikle og lære, så vi kan vende tilbage og bidrage med nyt til livets udvikling.

Nærdødsoplevelserne viser at vores vigtigste opgave er at lære og udvikle os.

Dem der forstår det, forstår også det vi kalder gud!

 ¤

Ondskaben fødes i os selv.

Skal vi fastholde livet med respekt må vi afstå fra at gøre andre ondt!

Vi er ikke underlagt skæbnen. Vi er sat fri i et kort forløb af liv.

Her må vi selv vælge.

Valget er enkelt. Livets gevinst eller dødens tab. I stort som i småt!

 ¤

Vi er bange for friheden og det tomme rum.

Vi ønsker friheden belagt med regler og det tomme rum fyldt med holdepunkter.

Det er i denne angst at vi forføres til at tro på at redningen ligger uden for os selv.

På regler og dogmer og på at sandhed er at binde os selv på hånd og mund.

 ¤

Mystikeren Kabir sagde: ”Se ét i alt. Det er det andet der fører dig på afveje!”

Guddommelighed findes i det levende liv. Og kan kun ses i det levende øjeblik.

Og det øjeblik er dit – ingen andens!

 

Livet kan ikke leves baglæns

VEND DIG OM

 

Irene Haffner